сряда, 23 януари 2013 г.

Welcome to our world of boutique and therapeutic massages. Here you will find special massages aimed at restoring the yin and yang balance of human body, and namely:

1.       Tantric massage (100lev)– stimulates the sexual energy of the patient, thereby balancing out the yin and yang balance of the human body;

2.       Nude massage (100 lev)– therapeutic massage combined with bioenergy influence over the patient;

3.       VIP Massage (130 lev)– a combination of the two massage types above for a maximum effect on the patient.


   
Each one of these massages can be performed on the " four hands " by  me and my little brother, hi is also massage therapist :  NO AVALABLE

1.Tantra massage - stimulates sexual energy of the patient , which balances the yin-yang balance in the human body (price for massage by two masseurs 160 lev/80 eur/ ) ;

2.Nude massage - therapeutic type of massage combined with bio-energy to the patient (price for massage by two masseurs 160 lev /80 eur/) ;

3 . VIP massage - a combination of the above two massage for maximum combined impact on the patient (price for massage by two masseurs 220 lev/110 eur/ )ALL PRICES:  

Tantric massage - 50 eur/100lv

Nude massage - 50 eur/100lv

VIP Massage - 65 eur/130lv

Tantric Massage 4 hands - 80 eur/160 lv - N/A

Nude Massage 4 hands - 80 eur/160 lv - N/A

Erotic Nude Massage on bed - 75 eur/150 lv 


ROYAL Massage - 110 eur/220 lv - N/A

ROYAL Massage on bed - 125 eur/250 lv
  - N/A
All massages are offered in a discrete massage studio. We also offer massages at home or in your hotel room. For themasseur:


Professional masseur graduated the National Sports Academy with ‘Fitness and body-building’ and specialty ‘Massage and Therapeutic Massage’. Expert in human anatomy and massage treatment. 29 years old and in excellent physical form. During the massage, you may receive consultation on diets, gym programs and programs, free of charge.

Please see below for some of my photos:                     ЕРОТИЧНИ МАСАЖИ ЗА МЪЖЕ. МАСАЖ С ОСВОБОЖДАВАНЕ
Добре дошли в моя сайт за бутикови лечебни масажи. Тук ще намерите три вида специални масажи, насочени към възстановяване на ИН-ЯН баланса в човешкото тяло, а именно :1.Тантра масаж - стимулира сексуалната енергия на пациента, с което се балансира  ИН-ЯН равновесието в човешкото тяло ( цена 100 лв);


2.Нудистки масаж – лечебен вид масаж, комбиниран с биоенергийно влияние върху пациента(цена 100 лв);3. ВИП масаж – комбинация от горните два масажа за максимално комбинирано влияние върху пациента(цена 130 лв)
                  ЕРОТИЧНИ МАСАЖИ С ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДВАМА МАСАЖИСТИ - НЕ СЕ ПРЕДЛАГА!

Всеки от гореизброените масажи може да бъде изпълнен на "четери ръце" от мен и моя по-малък брат , който също дипломиран масажист :1.Тантра масаж - стимулира сексуалната енергия на пациента,с което се балансира ИН-ЯН равновесието в човешкото тяло ( цена за масаж от двама масажиста 160 лв);

2.Нудистки масаж – лечебен вид масаж, комбиниран с биоенергийно влияние върху пациента(цена за масаж от двама масажиста 160 лв);


3. ВИП масаж – комбинация от горните два масажа за максимално комбинирано влияние върху пациента(цена за масаж от двама масажиста 220 лв)Всички масажи се предлагат в дискретно масажно ателие. Предлага се и масаж по домовете и масаж в хотелската ви стая. За да резервирате масаж, изпратете запитване по имейл (gay_massages@yahoo.com)  минимум едни ден преди желания час. Ако желаете да се свържа с вас по телефона, можете да оставите и вашия телефонен номер.За масажиста:
 Професионален масажист завършил Националната спортна академия специалност „Фитнес и фитнес културизъм” и специализирал „Масаж и масажни терапии”. Специалист в познаването на човешката анатомия и лечението чрез масаж. На 32 години, в чудесна спортна форма. По време на масажа можете да получите консултация за спортно хранене, диети и фитнес програми и упражнения ,напълно безплатно.
Ето и  снимки на масажиститa:
Всеки който желае да размени линкове с нашия скромен блог, моля да пише на gay_massages@yahoo.com - Размяна на линкове!

  

НАМЕРЕТЕ НИ ВЪВ ФЕЙСБУК!Видео показващо как се прави VIP Tантра масаж на легло:  

Nude Massage


My life philosophy relies on the proximity of men to nature, wind, sun and Mother Nature. This is why I believe that we need to feed ourselves with natural food, to breath fresh air and to enjoy sunlight directly with our skin.

Nudism is part of this conformity with nature, and part of the healthy living way of life in combination with massages. In most of the classic books, the masseur is viewed as being on the giving end, whereas the patient is referred to as being on the receiving end. The masseur has influence on the patient on energy levels due to the close proximity of the two people. I believe that the process is additionally enhanced when the masseur is naked, when no clothes interfere with the stream of energy directed towards the patient. That is why the nude massage(where both the masseur and the patient are naked) is a main therapeutic method used from ancient times.

DETAILS:

Warm room, light relaxing music and aromatic scents from lavender or another essential oil with relaxing effect. The patient is laid down naked and is covered with a small towel. The masseur is naked. The massage is relaxing and free of any sexual senses. The aim of the massage is to achieve full relaxation and calmness whereby the patient slowly dives into a light doze. The massages lasts for some 60-70 minutes.


Нудистки масаж
Моята философия за живота се основава на близостта на човека до природата, до вятъра, до слънцето, до майката земя. За това смятам, че трябва да се храним с натурални хранителни продукти, да дишаме чист въздух и да приемаме слънчевата светлина и топлина направо с цялата повърхност на кожата си.

Нудизмът е част от този природосъобразен начин на живот,както и част от лечението с биоенергия, комбинирано с масаж. В повечето стари учебници за лечебни масажи масажистът се разглежда като „даващият” а пациентът се нарича „приемащият”. Масажистът влияе биоенергийно на пациента поради естествената близост между двамата при самия масаж. Аз смятам, че този процес се засилва значително при липсата на дрехи, които да пристягат или пречат на масажиста да контролира потока от биоенергия насочена към пациента.Именно за това, нудисткият масаж (масаж, при който и пациента и масажиста са голи) е основен биотерапевтичен метод познат още от древността.

ДЕТАЙЛИ:

Използва се добре затоплено помещение, лека релаксираща музика и евентуално ароматни изпарения от лавандулово или друго етерично масло с релаксиращо действие. Пациентът е легнал на масажната маса гол и е покрит с малка кърпа. Масажистът е гол. Масажът е релаксиращ, като няма никаква еротика!
Целта на масажа е да се постигне пълно спокойствие и отпуснатост на пациента,при което той се унася в лек сън. Масажът продължава 60-70 мин. Цената на тази процедура е 90 лв.

За контакт изпратете имейл на gay_massages@yahoo.com


Всеки който желае да размени линкове с нашия скромен блог, моля да пише на gay_massages@yahoo.com - Размяна на линкове!

 

Tantric Massage


The tantric massage is a specific sensual massage technique which gradually stimulated the sexual energy of the patient, which is used to balance out the yin and yang balance of the human body. Restoring the balance contributes to a speedy and irreversible of the immune system and the patient can cope on their own with a number of pathologies. The tantric massage acts as a catalyst and accelerator of this process. In addition to its health benefits, the tantric massage is very pleasant and in some cases leads to a powerful orgasm and encompassed by a release of the accumulated stress.

A secondary effect of this type of massage is its influence over the men’s penis as the massage of the genital organs insures men against problems in bed. The massage of the genitals is a good prevention of sexual dysfunctions. Frequent massages help men against erectile dysfunctionand improve the erection of patients with such symptoms.
The massage starts with a stimulation of anus and continues with the base of the penis. This massage will improve the ejaculation and increase the quantity of semen. The stimulation of the anus and penis is similar to that of stimulating the G point in women. Its technique relies on circular movements rather than on pressure. Upon inserting the finger into the anus, the masseur may reach the prostate of the patient. Massaging the prostate is another effective cure against sexual dysfunctions. However, this type of massage should only be done by an expert.

For men in good health, a massage once per month for some 15-20 minutes would suffice, as part of a tantric massage. It will release the pressure, as inevitably the ejaculation takes place and in combination with the classic professional massage, the experience is one of a kind.

DETAILS:

We use dimmed light, nice relaxing music and aromatic oils. The masseur is dressed with shorts and tank top only. The duration of the whole procedure is in the range of 60-70 minutes.
                                          Тантра масаж

Тантра масажът е особен вид сензитивен масаж, при който се стимулира постъпателно сексуалната енергия на пациента, за да може да бъде използвана за балансиране на ИН-ЯН равновесието в човешкото тяло.Възстановяването на този баланс спомага за бързото и необратимо повишаване на имунната защита и пациентът успява да се справи със собствени сили с различните патологии. Тантра масажът действа в този случай като катализатор и акселератор на този процес. Освен това, този вид масаж е много приятен и в някой случаи се достига до мощен оргазъм (еякулация)на пациента, придружен със силни тласъци, при което се изхвърля напрежението и натрупаният стрес.Вторичен ефект на този вид еротичен масаж е влиянието му върху мъжкия пенис, защото масажът на половите органи застрахова мъжете срещу проблеми в леглото. Масажът на половия орган е добра профилактика на сексуалните разстройства. Редовното му прилагане застрахова мъжа от развитие на еректилна дисфункция и подобрява ерекцията му, ако дисфункцията вече е налице.
Започва се от областта на ануса и се преминава към основата на пениса. Този масаж ще подобри еякулацията и ще увеличи количеството на изхвърляната семенна течност.Масажът в областта на ануса и пениса е аналогичен на стимулирането на точката G у жените. Той се прави не с натиск, а с кръгови движения. А ако масажиста пъхне пръста си малко по-дълбоко в ануса, може да достигне простатата. Масажът на простатата е също много ефикасно средство срещусексуални нарушения. Но проблемът е в това, че трябва да се прави само от специалист.
Ако мъжът е в добро физическо здраве, е достатъчно масажът да се прави веднъж месечно в продължение на 15-20 минути,като част от тантра масажа. Той ще премахне напрежението, защото в крайна сметка настъпва еякулация и когато се комбинира с професионалния релаксиращ класически масаж изживяването е невероятно.

ДЕТАЙЛИ:

Използва се приглушена светлина , приятна релаксираща музика и специални ароматни масла. Масажистът е облечен само по къси панталонки и потник.Пациента се съблича гол и ляга по лице върху масажната маса.Масажиста започва масажа от долните крайници, преминава през основата на бедрата, отдава се нужното внимание на дупето, кръста и разбира се гърба и врата. Масажа е комбиниран класически мускулен с релаксиращ. Натиска е по преценка на масажиста върху проблемните зони. Масажа  почти същия като стандартния класически масаж с тази разлика,че масажист неволно докосва ерогенните зони. Прави се съвсем спонтанно и не е нагласено. Масажиста си възбужда постепенно по време на масажа пациента с ритъма на своята собствена възбуда.Масажа завършва, като пациента се обръща по гръб.Масажират се предната част на бедрата, вътрешната част на бедрата, тестисите и пениса заедно с гърдите и корема. Често сексуалната енергия на пациента експлодира съвсем неволно с което се постига търсения оздравителен ефект и отпускането, което идва след освобождаването. Продължителността на цялата процедура е около 60-70 мин.Цената на тази процедура е 90 лв. За истинските ценители се предлага и VIP МАСАЖ, който е много подобен на тантра масажа с тази разлика, че се извършва от масажист нудист (гол масажист), за да може да протича по лесно сексуалната енергия между масажиста и пациента.
 За контакт изпратете имейл на gay_massages@yahoo.com

 

 

Всеки който желае да размени линкове с нашия скромен блог, моля да пише на gay_massages@yahoo.com - Размяна на линкове!

                                   

 

 

                                     VIP MASSAGE


This is a massage for those who appreciate massages. This massage combines the nude massage with the tantric massage. Combining them means that you will be able to enjoy the benefits of stimulating the sexual energy and restoring the yin and yang balance, the fight against sexual and erectile dysfunctions, prostate massage, which prevents from prostate problems, and the positive energy from the naked body of the giving, resulting in an exciting happy end and release of accumulated stress and health problems out of the body.

DETAILS:

The massage is done in a discrete massage studio in a warm room with pleasant relaxing music and dimmed light. The patient is naked, laying down on the massage table and covered with a small towel. The masseur is naked and drives the patient to a massive release of stress and worries which tamper with the yin and yang balance. The massage lasts for some 60-70 minutes.

 

                                       VIP МАСАЖ

Това е масаж за ценители. Този масаж е комбинация от двата масажа – нудистки масаж и тантра масаж. При този масаж се съчетават ползите от стимулацията на сексуалната енергия и възстановяване на ИН-ЯН баланса, профилактиката на сексуалните разстройства и еректилната дисфункция, масажът на простатата , който пък предотвратява появата на простатит заедно с биоенергийното влияние на голото тяло на „даващия”, което пък от своя страна спомага за настъпването на бурен и вълнуващ край и за  изхвърляне на  натрупаното напрежение, стрес и болести извън тялото.


ДЕТАЙЛИ:

Масажната процедура се изпълнява в дискретно масажно студио в затоплено помещение с приятна релаксираща музика и приглушена светлина. Пациентът е гол , легнал върху масажната маса  и покрит с мака кърпа. Масажистът също е гол и с плавни релаксиращи движения довежда пациента до мощно изхвърляне на стреса и безпокойството, което нарушава ИН-ЯН равновесието. Масажът продължава  60-70 мин.Цената на тази процедура е 130 лв. За контакт изпратете имейл на gay_massages@yahoo.com                                                                                                      ROYAL MASSAGE                                                               4 Hands Erotic Massage

The four hands massage is a completely new and erotic experience. The pleasure is immense and it is difficult to describe it in words. This massage introduces you to the erotic experience of two massage therapists at the same time. The sexual energy that is transformed from the masseurs to the patient sharpen his senses, mobilize his own sexual receptors and increase greatly the effect of the massage. The healing effect and pleasure are guaranteed.


Our team of two athletic naked male bodies provides you with four gentle and at the same time healthy male hands to stimulate your deepest erotic fantasies and relieve you completely of tension.


Sense of touch, caress and measured pressure in the right places from four sensual hands massaging the naked body from head to toe is the most amazing feeling, until recently reserved only for the gods. Until the very end, you cannot tell apart the movements of the two masseurs, because their completely synced with each other.
The 4 Hands Massage will provide you with a mind-boggling 60 minutes of your life. This is the most popular massage that we offer to our customers. We invite you to come and find out why. You will enjoy lying in a state of bliss and every drop of stress will leave your body.
This hot massage stimulates every inch of your body for maximum pleasure and excitement, thanks to the combination of the sensitive erotic tantra massage, nude massage and the four hands massage. During this one hour you will be in the highest state of heavenly bliss and you will be relieved of tension and stress of everyday life and continue to feel calm long after that.
Details of how the 4 hands massage goes :
The massage is performed in a warm, discreet massage studio with a nice relaxing music. Only natural massage oils that stimulate the flow of sexual energy are used. The massage is done by two masseurs simultaneously and they are completely naked throughout. Begining as a classic relaxing massage, it gradually turns into tantra erotic massage with gentle and exciting touches in the erogenous zones. It culminates with massage and stimulation of the prostate, penis and breasts to a full release of tension. The price of this massage is 220 leva (EUR 115)


Royal Erotic Massage on a bed by a naked masseur(s)

To meet all the requirements and demands of our clients we excel every day and improve and consistently improve our massage techniques. In our work as masseurs offering erotic massage at home or in your hotel room, we noticed that there is considerable demand for massages performed on a bed.
For the massages that we do on address we use portable massage couches that ensure comfort both for the client and the masseur. In the process, however, we realized how nice and desired the massage on bed is. The patient relaxes better in the comfort of his own bed and the pleasant smell of the excited masseur a few inches of him further stimulates the sexual energy center responsible for numerous healing processes in the body. The slight touch of the masseur’s penis or its subsequent erection is especially valuable for the further promotion of and overproduction of sperm in the patient.
This massage cannot be found elsewhere and is not offered to everyone, since the border between sex and massage is very thin and self-control both from the massage therapist and the patient is required. To book such a massage you must first convince us that you actually need it, and that you can keep your cool and control.
Because of its specifics, this procedure is considerably more difficult to implement for the masseurs, it is more tiring and requires more experience, training and self-control. Therefore, its price is more expensive than the standard erotic massage.
Details: the massage therapist arrives in your home or hotel room, bringing with him only massage oil and his good spirit. Place on the bed a sheet or towel to protect the covers from stains with massage oil (though it washes away anyway). Undress yourself, put a little towel on your ass, lie down on your face first, and follow the instructions of the masseur. The masseur will also get naked and start the massage with gentle groping to meet your body. The massage comprises of stimulation of the prostate (if desired), massaging the limbs, back, waist, neck, and then turn the front of the body. Special attention is given to the area between the base of the penis and anus, testicles, chest and lower abdomen. The massage ends with a special penis massage with hands in which the patient is released from the tension accumulated in the form of hot cum. The effect is stunning and the patient needs to lie down for about 4-5 minutes after the procedure to calm your heart rate and avoid being dizzy.
The price of this massage performed by a massage therapist is 150 leva and by two masseurs - 250. Its duration is about 50-60 minutes.


                 
                                                            КРАЛСКИ МАСАЖ
                                              (от двама атлетични масажиста)


Масажът на четири ръце е едно напълно ново и еротично изживяване. Удоволствието е двойно и е трудно да се опише с думи. Този масаж ви запознава с еротичния опит на двама масажисти по едно и също време, а сексуалната енергия която се трансформира от масажистите към пациента изострят неговите сетива, мобилизират собствените му сексуални рецептори и увеличават неимоверно ефекта от масажа.Оздравителният ефект, както и неземното удоволствие са гарантирани.

 Този тандем ви предоставя четири нежни и същвременно здрави мъжки ръце и две атлетични голи тела, за да стимулират най-съкровените ви еротични фантазии и да ви освободят напълно от натрупаното напрежение.

Чувство на докосване,поглаждане и премерен натиск на точните места от четири чувствени ръце, масажиращи голо тяло от главата до петите е най-изумителното усещане запазено до скоро само за боговете.До самия край няма да можете да отделите движенията на единия от другия масажист, защото техния синхрон ги превръща в едно цяло.

Масажът на четири ръце ще ви предостави 60 от умопомрачителните минути в живота ви.Това е най-търсеният масаж, които предлагаме на нашите клиенти. Каним ви да дойде и да разберете защо. Вие ще се насладите лежейки в състояние на блаженство и всяка капка от стрес ще напусне тялото ви.

Този горещ масаж стимулира всеки сантиметър от тялото ви за максимално удоволствие и възбуда, благодарение на комбинацията от сензитивния еротичен тантра масаж, нудисткия масаж и масажьт на четири ръце.През този един час ще бъдете в най-висшето състояние на небесното блаженство и ще бъдете освободен от напрежението и стреса на ежедневието за да продължите да се чувства спокоен дълго след това.


Детайли на изпълнение на Кралският масаж (еротичен масаж на 4 ръце):


Масажът се изпълнява в добре затоплено дискретно масажно ателие.През цялото време ще се наслаждавате на приятна релаксираща музика.Използват се специални натурални масажни масла, които стимулират потоците на сексуална енергия.Изпълнява се от двама масажисти едновременно.Масажистите са напълно голи през цялото време.Започва, като класически релаксиращ масаж, постепенно преминава в тантра еротичен масаж, с нежни и възбуждащи докосвания в областта на ерогенните зони.Масажът завършва с едновременно масажиране и стимулиране на простатата , пениса и гърдите до пълно освобождаване на натрупаното напрежение.Цената на този масаж е 220 лв.


 

Еротичен VIP Тантра масаж на легло изпълнен от гол масажист/и

За да отговорим на всички изисквания и търсения на нашите клиенти ние се обучаваме ежедневно и усъвършенстваме с постоянство нашите специални масажни похвати. В нашата работа, като масажисти предлагащи еротични масажи по домовете или в хотелската ви стая, сме забелязали колко приятен и търсен може да е масажа, когато се изпълнява на легло.
Както е известно за масажите на адрес ние използваме преносими масажни кушетки, които гарантират удобство и комфорт,както на клиента така и на масажистите. В процеса на работа, обаче установихме колко приятен и търсен е масажа изпълнен на легло.Пациента се отпуска по добре усетил удобството на собственото си легло, а приятната миризма на възбудения масажист на няколко сантиметра от него допълнително стимулира сексуалните енергийни центрове отговорни за множество оздравителни процеси в нашия организъм. Лекия нежен допир на провлачващия се пенис на масажиста или последващата му ерекция, която ясно може да се долови, са особено ценни за допълнителното стимулиране на и свръхпроизводство на сперма у масажирания.

Този масаж не може да бъде намерен другаде и не се предлага на всеки, тъй като при него границата между секс и масаж е много тънка и е нужно самообладание и самоконтрол, както от страна на масажиста, така и от пациента.За да поръчате подобен масаж, трябва да ни убедите първо , че действително имате нужда от него, както и че можете да пазите самообладание и контрол.
Заради спецификата си, за самите масажисти тази процедура е значително по трудна за изпълнение, по уморителна, изисква повече опит, подготовка и самоконтрол.Поради това и еротичния масаж на легло е по скъп от стандартния еротичен масаж.
Детайли: Масажиста пристига във вашия дом или хотелска стая, като носи със себе си само масажно масло и доброто си настроение. Поставете на леглото отделен чаршаф или хавлиена кърпа за да предпазите завивките си да бъдат накапани с масажно масло(въпреки,че така или иначе се изпира).Съблечете се чисто гол, метнете на дупето си малка кърпа, легнете първо по лице и следвайте инструкциите на масажиста.Той също ще се съблече гол и ще започне масажа с нежни опипвания, за да се запознае с вашето тяло.Масажа съдържа стимулиране на простатата(при желание), масажиране на крайниците, гърба, кръста,врата и след обръщане предната част на тялото. Специално внимание се обръща на областта между основата на пениса и ануса, на тестисите, гърдите и долната част на корема. Масажът завършва със специален пенис масаж с ръце при, което от пациента се освобождава цялото натрупано напрежение под формата на топла сперма. Ефекта е зашеметяващ и е необходимо да полежите около 4-5 минути след процедурата, за да се успокои пулса ви и да не предизвикате световартеж.
Цената на този масаж изпълнен от един масажист е 150 лв, а от двама масажисти 250 лв Продължителността на масажа е около 50-60 минути.
 
                                               Пенис масаж

Сред най-старите и безопасни методи за подобряване на кръвообращението във всяка част от човешкото тяло е масажът. Масажът на пениса е от полза за повишаване на размера и спомага за постигането на по-силна ерекция, чрез подобряване на притока на кръв в него. Изследванията в тази област показват, че пенис-масажът наистина увеличава циркулацията на кръв в гениталиите и увеличава нивото на тестостерон. Същевременно помага на мъжете да получат по-дълъга и по-твърда ерекция. Масажирането на пениса е подходящо при лечение на проблеми свързани с ерекцията.

E:\papka\snimki masaj\tumblr_lq8o1zqrJI1ql0fyxo1_500.gifНай-важното е да се прилага правилна техника за масажиране на пениса и използване на билково масло. Ефектът от маслото допълнително спомага за притока на кръв и прави пенис
масажа по
приятен.
Освен изброените до момента свойства, пенис масажа спомага и за увеличаване обиколката и дължината на пениса. Редовният масаж на пениса повишава либидото и прави ерекцията по-интензивна,
a оргазъма по мощен.
Внимание, тази статия е само информативна! Предлагат се само три вида масажи, които ясно са описани по горе в блога.Всеки който желае да размени линкове с нашия скромен блог, моля да пише на gay_massages@yahoo.com - Размяна на линкове!
Live Sex Show